“(...)Clark; yazılı ve görsel basına uygulanan sansür yüzünden gerçeğe ulaşmada tek yol kaldı: internet.” diyor. Bu bize bir sürü yalanın da internet aracılığıyla yayıldığını unutturmamalı.
Cengiz Özakıncı
Sayfa 163 - Otopsi Yayınevi