İnsanlar çok defa felaketleri kendileri başlarına getirirler. Her zaman bela bize gelmez, bazı bazı biz gidip onu buluruz.