Her insan mutlu olamaz ...
Çünkü gereğinden fazla Özler dünü
Hakettiğinden fazla düşünür dünyayı
Fazla düşünür Yarını
Ve hiç hak etmediği halde acı çeker insan Bilinçsizce yaşar bugünü
Her insan mutlu olamaz çünkü Fazla Özler hayatından çıkanları