Göz öyle yaratılmış ki her şeyi görüyor da kendini göremiyor. Kişinin kendini bilmesi, kendi kusurlarını görebilmesi üçüncü gözü gerekli kılıyor; kalp gözünü.