Anca kınamayı bilirsiniz.
İcraat yok,
Çözüm yok,
Bir çocuğun çaresizliği var!!!
Artık bünyem kaldırmıyor!!!