Maddesel şeylerin insanı hayata bağlama gücü nice idealistin sandığından çok daha fazladır.
Tom Robbins
Sayfa 414 - Ayrıntı Yayınları - 37. Basım - 2017 - Çeviri: Belkıs Çorakçı Dişbudak