Günümüzde biyokimya araştırmaları, ne yiyorsak gerçekten olduğumuzu söylüyor, ama bambaşka kavramlardan yola çıkarak... Oysa, Brillat Savarin'in söylediği bağlamda, insanın yemediklerinin de kendisini tanımladığı aynı kertede doğrudur. Yasak yiyecekler ve oruç, perhiz gibi yemekten kaçınma, ister büyük ister küçük olsun, kültürel kümeleşmelerin sınırlarını belirleyen olağanüstü etkili bir duvar görevi yapmıştır.