Moldova - Turkiye
Skor tahminini dogru bilen bir kisiye
1 adet taraftar FORMASI hediye(Bjk,Fb,Gs,Ts)
UYARİ: 22.30 dan sonraki skor tahminleri degerlendirilmeye alınmayacaktır.