Dünya Ticaret Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri'ni politikalarını değiştirmeye zorlamayı başarmış tek uluslar arası kurumdur; ABD'nin vergileri ve çevre politikalarına ilişkin konularda bunu başarmıştır.