Saplantılı aşkı, merkezi iç’ten dış’a taşınmış kimsenin, kendi merkezini bir başka kişiye atfetmesi olarak düşünebiliriz.