704 syf.
·6 günde·Beğendi·10/10
Kitap, alanlarında uzman akademisyenler tarafından yazılan kimi uzun kimi kısa 26 makaleden oluşmaktadır. İslam Dünyası, Sünnilik, Şiilik ile Emeviler ve Abbasiler üzerine orijinal tespitlerin yer aldığı makaleler okuyucuyu bilgilendirmekte ve İslam Dünyasının günümüze kadar gelen sorunları hakkında insanı fikir sahibi yapmaktadır.


İslam Dünyasında başlayan fikir ayrılıklarının Şiilik olarak vucut bulması ve Şah İsmail öncülüğündeki Safevilerle birlikte din haline gelmesi süreçleri oldukça detaylı anlatılmıştır.

Makaleler, I.Dünya Savaşı sonrasında başlayan Ortadoğu'nun kendini bulma arayışlarının, emperyalizm, onların gönüllü temsilcileri ve kısır döngüye hapsolmuş halk üçgeninde krize dönüşmesini ve bir bataklık olarak varlığını devam ettirmesini acı olaylarla göz önüne sermektedir.

Makaleleri yazan akademisyenlerin içinde bulunduğumuz coğrafyanın dışından olması, bölge sorunlarına daha doğru bir yaklaşım sergilemelerine imkan tanıyor.