Tüm yüksekokul sisteminin görevi nedir?
-Bir insandan makine yapmak.
Bunun yöntemi nedir?
-Sıkılmayı öğrenmeli.
Nasıl ulaşılır buna?
-Ödev kavramıyla.