Kimsenin iç alemine karışma, kimseyi iç alemine karıştırma. Kimseye iç alemini açma gizli tut. Yan ama tütme.
İbn-i Haldun