Her bilgiden şüphe eden Rendekâr,şüphe ettiğinden şüphe edemiyor ve bundan da kendisinin varolduğu sonucunu çıkarıyordu.