Geri bıraktırılmış ülkeler iki şıktan birisini tercih etmek durumundadır: Ya uluslararası kapitalin sömürü alanı olarak kalacaklardır; açlığın, sefaletin pençesinde kıvranacaklardır ya da isyan bayrağını kaldırıp kurtulacaklardır.

Mahir Çayan