Tüm dünyada sosyal demokrasinin en temel değerleri olan sosyal adalet, insan onuru ve gerçek eşitlik (yasalardan ve kağıt üzerinde kalmayan) ve demokrasi.