Tarihteki uygulamadan çıkardığımız kadarıyla mutfakta kadınlar ya da köleler çalışır, tören yemeklerini ve sıra dışı yemekleri ise erkekler hazırlardı; öyleyse neolitik çağın "ev kadını" bir odadan ötekine iki büklüm olup geçmek zorunda olduğu bu kapısız ya da alçak kapılı konutlarda ne pişirirdi?