128 syf.
·
Sergüzeşt, 2. Tanzimat dönemi yazılan ve ilk romanımız kabul edilen Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'tan sadece 15 sene sonra yazılmış romanımızdır.

Kitabın dili ağır değildi. Aksine olabildiğinde anlaşılır bir Türkçe vardı. Bugünün okuyucusunu zorlayan husus çok uzun betimlemeli cümleleridir. Bir sayfaya yakın bir cümle mevcuttu kitapta. Yine de bunu dönemi için değerlendirdiğimde çok büyük bir kusur gibi görmedim, ayrıca bence o cümleler bile bir sanat ürünüydü. Ve yine o cümleler bile sürükleyiciliği kesmiyordu.