Bir rivayette de Rasûlullah'ın (as.) devamlı Hz.Hatice'yi anması üzerine Hz.Aişe şöyle demişti:
"Allah sana daha hayırlısını vermişken geçmişte ölüp giden Kureyş'in yaşlı kadınlarından kırmızı yanaklı bir acûzeyi neden sürekli anıyorsun?" diye çıkışmıştı. Hz.Peygamber de;
"Ben,onun sevgisiyle rızıklandırıldım" buyurmuştu.