Allah Resulü erkeklerin yanı sıra kadınların eğitimine de büyük bir ehemmiyet vermiştir. Hazreti Ayşe (Radiyallahu anha) bir kadının nasıl alime olacağının ilk örneklerinden biridir. Damulla'da sünnet-i seniyeye iktida edip kadınların eğitimine önem verdi. Zira bu ümmetin çocuklarının ilk muallimleri kadınlardır. Müslümanları ilim, fikir ve siyaset cephesinde ayakta tutacak kahramanlar medreseye çevrilen evlerde yetişir. Bir milletin istikbali kızların imanlı ve iffetli olmasındadır.