Anadolu'nun fethi, daha önceki fetih hareketlerinin hiçbiriyle mukayese edilemeyecek bir ölçüde dünya tarihini etkilemiştir. Türk milleti varlığını, emsalsiz tarihî gelişmesini ve ezelî istiklalini bu fethe borçludur. Anadolu'nun fethi sayesinde Adalar Denizi ve Akdeniz'e erişen Türkler, Avrupa milletleriyle ilişki kurma imkanını buldukları gibi, Avrupa ortalarına kadar fetihler yapacak olan Osmanlı Devleti'nin fetih planlarına da öncülük etmiştir. Bu nedenle Süleymanşah, Anadolu Türklerinin en büyük ve muhterem atası sayılır.