Halimizi araştıran bir kişi ulaşmış olduğumuz zilleti, taban ile liderlik arasındaki çalkantılı güvensizliği görecek ve bu halin ana sebebinin hürriyet kokusunu teneffüs eden anlayışın olmamasının bilincine varacaktır.

Uzun zamandan beri nasihat kabul eden bir lider duyulmamıştır. Hatta karar almadan önce tabanda müşavere eden dahi görülmemiştir.