Birden fazla kadınla evlenmiş olan erkeklerin kurduğu ailenin huzuru öncelikle kadınlar arasında uygulanacak müsavata bağlıdır. Hz. Peygamber bu müsavatı zahire akseden maddi hususlarda yerine getirmede titizlik göstermiştir. Bu, daha onlara ödenen mehirde başlar. Yiyecek, giyecek, mesken gibi nafakada, sohbet için ayrılan müddette, beraber geçirilen gecede vs. devam eder.

Hz. Âişe, "beraber kalma hususunda yaptığı taksimde Hz. Peygamber’in (aleyhissalatu vesselam) hanımlar arasında hiçbirine imtiyaz tanımayıp, hepsine eşit davrandığını" kesin bir dille ifade eder.

Sefere çıktığı zaman beraberinde gelecek hanımları da kura ile tespit ederdi.