Bir rivayete göre, ümmühâtu'l-müminîn (müminlerin anneleri), Resûlullah’tan (aleyhissalatu vesselam) imkânı dışında maddi taleplerde bulunarak, üzülmesine ve kendilerini bir müddet terk etmeye sevk etmişse de hadise üzerine gelen vahiy; hanımlarını dünyalıkla, Allah ve Resûlü’nden birini seçmede muhayyer bırakmış, hanımları da Allah ve Resûlü’nü seçmişlerdir.