budala, hiçten insanlar gelip bu kadının ruhunda uyuklayan musikiye -onun piyano tuşlarına vuruşu gibi- kaba parmaklarıyla vuruyor, çeşitli sesler çıkarıyorlar... mesele bu aletin vurulacak yerini bulmaktadır, bunu bulan nasıl olsa bir ses çıkarır, çünkü nihayet karışık sesler de sestir, tek bir telin titreyişi de bir musiki parçası değil midir?
Zsigmond Móricz
Sayfa 90 - yeni insan yayınevi