Bedenlerimizle, deneyimlerimizle, evle, aileyle, ulusla, be­lirli bir ideoloji ya da inançla özdeşleşme, ‘kendi’, ‘ben’ (me), ‘ego’ üzerinde sıkça durmaya yol açtı. Bu da birey fikrini, biz insanların birbirimizden ayrı, farklı bireyler oldu­ğumuz fikrini doğurdu. Bireyselliğe verilen bu önem pek çok zarara yol açtı. Aileleri parçaladı— bunun farkında mı­ sınız bilmiyorum— gelişmede, teknolojide kusursuzluğu, ti­kel insan, birey, bireysel girişim açısından en yüksek çaba­yı sağladı.