Devrimize çalışma yüzyılı dendi. Ama aslında bu bir acılar, kederler ve çürüme yüzyılıydı.