Yalnız köleler çalışabilirdi.Özgür insan ,bedensel devinim ler ve zeka oyunlarından başka bir şey bilmezdi.