Charlie, haklı olduğuna karar verdiği zaman, herkese karşı durabilirdi.
Pam Brown
Sayfa 31 - İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri