Ne var ki eskiye saplanıp kalan kısır düşüncelilik, “içtihat” korkusu, despot emirlerle uşak ulemanın (iktidarın ve sözde ulemanın yobaz şekilciliğinin suç ortaklığıyla, hıristiyan din adamlarının ve hıristiyan krallıkların “konstantincilik * ini hatırlatan) gizli antlaşması bir kere daha zafer kazanır.

*Teslis (Üçlü Allah inancı) dogması ve Hz. İsa’nın Baba ile “aynı cevherden” olduğu dogmasını zorla kabul ettirerek imparatorluğuna ideolojik bir birlik kazandırmak için 325’te İznik Konsili’ni toplattıran İmparator Konstantin’e gönderme, çev.
Roger Garaudy
Sayfa 87 - 2017 - Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları