Onu yorumlayanlar çoğu kez diktatörle otoriteri karıştırmaktadırlar. Bu nedenle de hatalı değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. Percy Loraine, “Olağanüstü bir insan,” dediği Atatürk’ü diktatör sayanlar olmuştur. Bence bu hem yanlış hem de yanıltıcı bir görüştür… Hitler’e, Mussolini’ye diktatör denmesine hiç kimsenin karşı çıkabileceğini sanmıyorum, şeklinde yorumluyordu.