Afrika ülkelerinde , örneğin Senegal, Gambia ve Kenya'da en ağır çiftlik işlerini kadınlar yapar. Hatta bu ülkelerde bir erkek o gün ağır bir iş yapmışsa "Kadın gibi çalıştı." denir.