Yüz kişiden bir kişi, doksan dokuz kişiyi yönetiyorsa adaletsizliktir. On kişi, doksan kişiye hükmediyorsa bu da aynı derecede adaletsizliktir; oligarşidir. Fakat elli bir kişi kırk dokuz kişiye hükmediyorsa - bu da ancak teoride böyledir, gerçek hayatta bu elli kişiden daima on ya da on biri hükmeder- adalettir, özgürlüktür.