"
Senin de fikirlerin, tıpkı giysilerin gibi başkaları tarafından üretilmiş;
....
Jack London
Sayfa 303 - Alfa Yayıncılık