Etrafımdaki herkes sanki ''kendini dünyanın merkezi sanma hastalığına'' tutulmuş. Umarım ölümcüldür.