Tanımıyorlar mı sanki bizi! Biz etkisiz elemanız Samiciğim. Yanmışlarız biz! Sıfıra sıfır, elde var yine sıfır!
Kemal Varol
Sayfa 239 - İletişim Yayınları