Dilsel görelilik kuramına göre nesnel, değişmez bir gerçeklik dünyası yoktur. "Farklı toplumların içinde yaşadıkları dünyalar birbirinden ayrıdır; yoksa söz konusu olan değişik etiketler yapıştırılmış aynı dünya değildir." İnsanoğlu, ait olduğu toplumu ifade etme aracı haline gelmiş olan dilin mahkumudur. Her dil, dünyayı farklı şekillerde sınıflandırır ve belirli bir dili konuşan kişi, dünyayı yorumlamanın diğer olasılıklarını kaybetmiş olur.