Resmi adalet sadece toplumdaki güven duygusunun yerine getirilmesidir, adaletin sağlanması değil. Adaleti, adalet olarak kendisini sunanlar değil, yalnızca haksızlığa uğramışlığın güce dönüşümü sağlar. Resmi adalet sadece suça yoğunlaşarak güvenlik prosedürünü uygular. Resmi adalet haksızlığa uğramışlığın değil, siyasetin salt resmiyete dönüşmüşlüğünün gücüdür. Bu yüzden ondan toplumsal anlamda adalet sağlaması beklenemez. Gayrı resmi adalet, resmî adalete göre bazan daha yerini bulucudur.