Fakat sürekli olarak fotoğrafın sadece gerçeği kopya ettiğine, onun, sadece gözle değil de teknolojiyle yakalanan ışık ışınlarından ibaret olduğuna ikna ediliyoruz.


Çağdaş filmlerin hızı sadece öznel görüşte hareket bulunuyorken, durağan bir imgenin objektif tarafından sabitleştirilmesi anlamına gelir.

Berger’ ın dediği gibi “ fotoğraf gözün normal akışından gasp edilen görünümler kalıntısıdır.”