Her fotoğraf konu, düzenleme biçimi, plan, çerçeve,
kısaltma gibi teknik düşünceleri, fotoğrafın siyah-beyaz mı, yoksa
renkli mi olacağını, fotoğrafçıyla fotoğrafı çekilen arasında ne ka
dar işbirliği olduğu gibi seçimleri içerir. Aile fotoğraflarında geçerli iki ölçüt vardır. Birincisi, bazı anların diğerlerinden daha önemli göründüğü; İkincisi, giderek aile fotoğraflarının doğal ve pozsuz olması gerektiği.

Önemli olarak görülen anlar ve konular aile dayanışması anları
dır. Ve kadınların fotoğrafları bu dayanışmayı doğrulayan roller ve eylemler içinde çekilir:

Doğum, nişan, evlilik, annelik. Bu sembolik aşamaların belirtilmesi kadınların genel olarak tasvir edildiği basmakalıp yollarla belirlenmiştir.