“ Asıl katil silahı kullanan mıdır, silahı imal edip eline tutuşturan mı? “
İskender Pala
Sayfa 382 - Kapı Yayınları