— «Tasavvuf, Allah'ın seni sende öldürmesi ve kendisiyle diriltmesidir.»
— «Tasavvuf, uzaklığın kederinden sonra yakınlığın safasıdır.»
— «Tasavvuf, dış dünyadan sevgi alakasını kesip o alâkayı Allah'a bağlamaktır.»