“Bizi sol-sağ ayrımını kullanmaya iten şey, bunun, sadece geniş kitlelerin değil aynı zamanda elitlerin de siyaseti algılamalarının en göze çarpan ve sabit yolu olmasıdır. “
Rod Hague
Sayfa 32 - Sartori