Hiçbir şey yapmadılar, bizi tamamen bir hiçliğe mahkum ettiler. Çünkü bildiğiniz gibi dünyada hiçbir şey, hiçlik kadar insan üzerinde baskı yapamaz.