Eskiden eserleri okurken yanlarına notlar alınırmış. "Sual" yerine, sual kelimesinin son harfi olan lam harfi, "cevab" yerine de cevab kelimesinin ilk harfi olan cim harfi koyulurmuş. Eğer metinde lam veya cim yoksa gayet açık demekmiş. Lamı cimi yok tartışma yok anlamına gelir.