Öpüp başımıza koyduğumuz, bir kırıntısını bile sofrada bırakmadığınız, besin kaynağımız... "Ekmek gibi mübareksin. Nimettensin" sözleri ile iltifata mazhar olan emeğimiz, alın terimiz, ekmeğimiz, şimdilerde eve bir yabancı gibi giriyor.