oysa büyük, çok büyük dertlerin patlak verişinden
sonra insan uyumak ister. Ölüme mahkûm olanların son gece çok derin uyuduklarını söylerler. Zaten böyle
olmalı, doğaya uygun olan da bu, öbür türlü insanın sinirleri dayanmaz...