Görüyorsunuz, bir andan daha kısa bir zamanda
bende nasıl bir düşünce ve duygu fırtınası kopmuştu! Yaşasın insan zihnindeki elektrik hızı!