Bugün Erdebil ve Tebriz'de herkes, bilhassa soğukkanlı tarihçilerin dışındaki aydınlar, Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail kavgasının ne kadar lüzumsuz ve tahripkâr olduğunu tekrarlar. Aslında tarihin kuralları vardır; birisi Türk şiirinin en arı dilli şairi olan Şah İsmail(Hatai), öbürü Fars şiirinin üstadı olacak derecede dil bilen Yavuz Selim'in savaşı bir medeniyet mücadelesi değildir. Bir nüfuz ve iktisadi yerleşim sorunudur.