Adı, soyadı? Yaşı? Mesleği? İkâmetgâhı? Ulrich sorgulandı. Suçlu ya da masum olduğunun anlaşılmasından önce onu anonim parçalara bölen bir makinenin içine düştüğünü zannetti. Adı ve soyadının hiç bir anlamı yoktu. Onun için duygu yüklü olmakla beraber Ulrich hakkında söylenebilecek en önemsiz şeydi isim ve soyad. Bilimsel çalışmaları mühim insanlarca beğenilmişti ama bilginlere yer yoktu bu dünyada; bu konu üzerine tek bir soru bile sorulmadı. Yüzü sadece “eşgâl” olarak önemliydi. Gözlerinin gri olduğunu hiç düşünmemişti o güne kadar. [...] Sarı saçlı, uzun boyluydu; yüzü ovaldi. Polise göre fiziken ayırd edici bir özelliği yoktu ki o böyle düşünmüyordu. [...] Şahsı ve şahsiyetinin katlanmak zorunda olduğu istatistiksel düş kırıklığını idrak ediyordu. Polisin ölçüler ve objektif verilerle anonimleştirmesi onu Şeytan’ın uydurduğu bir şiir gibi heyecanlandırdı …”(Niteliksiz Adam, 1ci Cilt, Bölüm 40)